SZKOŁA

Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu istnieje już 35 rok! Powstała 1 września 1985 roku. Przez pierwsze 7 lat „Trójka” mieściła się w jednym budynku – niedużym pawilonie szkolnym o powierzchni 1090 m2. Od roku 1992 otrzymała drugi budynek wraz z salą gimnastyczną po przyzakładowej szkole zawodowej o łącznej powierzchni 2137 m2 (składający się z 3 brył). 24 maja 2002 roku szkoła otrzymała sztandar i imię: Jana Brzechwy. W roku 2005 budynki szkoły połączone zostały łącznikiem o powierzchni 200 m2. Po remoncie kapitalnym, ukończonym w styczniu 2008 roku, powierzchnia użytkowa powiększyła się o małą salę gimnastyczną o powierzchni 100 m2. Obecnie całkowita powierzchnia naszej placówki to 3427 m2 budynków i 2,03 ha gruntów, na których oprócz zabudowań umiejscowione są boiska: wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni, boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko do piłki plażowej oraz tartanowa bieżnia okólna i skocznia do skoku w dal. Szkoła położona jest peryferyjnie przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 17 w odległości 1,5 km od centrum miasta, na pograniczu osiedli Kolonia Warszawska (osiedle o zabudowie jednorodzinnej) i Osiedla Sienkiewicza (bloki wielorodzinne). Do szkoły uczęszcza prawie 465 uczniów z Morąga oraz pobliskich wsi: Raju, Lubina, Bogaczewa, Maliniaka, Dur i Silina. Dzieci uczą się w 20 oddziałach (2 oddziały przedszkolne, 7 oddziałów nauczania zintegrowanego i 11 oddziałów drugiego etapu edukacyjnego). Dzieci uczęszczające do klas I-III uczą się w budynku pawilonu szkolnego, gdzie każdy oddziały posiada własną salę dydaktyczną, oddziały przedszkolne mieszczą się w pawilonie szkolnym , zaś klasy IV-VIII zajmują budynek główny i 3 sale w pawilonie szkolnym.

Hymn szkoły

„Rozkołysz pieśnią świat”
muzyka: W.Korcz
słowa: W.Chotomska

Zagrajcie nan dzwony od serca,
srebrne serce ma w sobie każdy dzwon.
Zagrajcie nam dzwony najpiękniej,
rozkołyszcie wszystkie jeden ton.

Śpiewaj dziś co ci serce gra,
niech poleci pieśń aż do gwiazd.
Nasza pieśń lot wysoki ma.
Wyśpiewamy to, co jest w nas.

Wyśpiewaj najpiękniej, najprościej,
tak jak śpiewa ptak, tak jak śpiewa wiatr.
Te nuty słonecznej radości
i rozkołysz pieśnią cały świat.