PATRON

Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lesman urodził się 15 sierpnia 1900 r. w Żmerynce na Podolu, zmarł 2 lipca 1966 r. w Warszawie. Poeta, autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, tekstów satyrycznych dla dorosłych, przekładów z języka rosyjskiego. Do gimnazjum uczęszczał w Kijowie, Warszawie i Piotrogrodzie. Od 1918 r. w Warszawie, gdzie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1929 do 1939 r. pracował jako adwokat , specjalizował się w zakresie prawa autorskiego. Ogłosił z tego zakresu kilka prac, był radcą prawnym i wieloletnim działaczem ZAIKS, a także członkiem Międzynarodowej Komisji Prawa Autorskiego. Lata okupacji spędził J. Brzechwa w Łodzi. Po wojnie wrócił do Warszawy, zrezygnował z pracy adwokackiej i całkowicie poświęcił się pisaniu. Pisał głównie dla dzieci. Debiutował już w latach dwudziestych pod pseudonimem Szer – Szeń jako satyryk. Jest autorem znakomitych wierszy dla dzieci, utrzymanych w stylu satyryczno – żartobliwym , a także poetyckich opowieści baśniowych. W 1938 r. wydał pierwszy zbiór wierszy dla dzieci „Tańcowała igła z nitką”, po którym nastąpiło kilkadziesiąt dalszych. W 1955 r. otrzymał nagrodę miasta stołecznego Warszawy za całokształt twórczości, w 1956 r. nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, w 1965 – nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za całokształt twórczości.

Wybrane utwory:
• 1926 – Oblicza zmyślone
• 1938 – Tańcowała igła z nitką
• 1939 – Kaczka Dziwaczka
• 1946 – Akademia Pana Kleksa
• 1946 – Ptasie plotki
• 1946 – Pan Drops i jego trupa
• 1948 – Na wyspach Bergamutach
• 1948 – Opowiedział dzięcioł sowie
• 1948 – Przygody rycerza Szaławiły
• 1951 – Uczymy się chodzić
• 1953 – Teatr Pietruszki
• 1953 – Wagary
• przed 1954 – Szelmostwa lisa Witalisa
• 1957 – Magik
• 1958 – Wyssane z nogi
• 1958 – Sto bajek
• 1961 – Podróże Pana Kleksa
• 1964 – Śmiechu warte
• 1965 – Od baśni do baśni
• 1965 – Tryumf Pana Kleksa

Istnieją niejasności co do roku urodzenia poety. Większość encyklopedii podaje rok urodzenia 1900; sytuację tę tłumaczy Janusz Odrowąż-Pieniążek, dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie, w liście opublikowanym w „Gazecie Wyborczej” (2000, nr 195 z 22 sierpnia) Posiadamy niezbite dowody na to, że urodził się w Żmerynce na Podolu 15 sierpnia 1898 r., co stwierdzał własnoręcznie choćby w podaniu o weryfikację jako członka ZAIKS-u dnia 1 września 1945 r. Aliści po drugim małżeństwie z osobą znacznie od siebie młodszą zaczął Brzechwa podawać datę 1900 i to tak konsekwentnie, że dziś we wszystkich encyklopediach i słownikach PWN, a nawet w podstawowym wydawnictwie IBL „Współcześni pisarze polscy i badacze literatury” figuruje rok urodzenia 1900 i jakoś nikogo nie zdziwiło, że debiutował, mając lat 15.