KALENDARZ

01.09.2021Rozpoczęcie roku szkolnego
14.10.2021Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
11.11.2021 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
23.12.2021 Zimowa przerwa świąteczna do 02.01.2022 r.
01.01.2022 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
06.01.2022 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
21.01.2022 Koniec I semestru
24.01.2022 Ferie zimowe do 06.02.2022
21.03.2022 Rekolekcje wielkopostne 21-23.03.2022 r.
14.04.2022 Wiosenna przerwa świąteczna od 14.04.-19.04.2022r.
02.05.2022 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
03.05.2022Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
24.05.2022Egzaminy kl. VIII od 24-26.05.2022 r.
24.05.2022Dodatkowe dni wolne od zaj. dyd. 24-26.05.2022 kl.I-VII
24.06.2022 Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Kalendarz imprezy i uroczystości:

01.09.2021Rozpoczęcie roku szkolnego
17.09.2021Apel upamiętniajacy rozpocz. II wojny światowej i napadu ZSRR na Polskę
20.09.2021Ogólnopolski Dzień Wychowania Przedszkolnego.
30.09.2021Alarm przeciwpożarowy ( wrzesień/październik)
30.09.2021Dzień Chłopaka 23-30. 09.2020
01.09.2021Pasowanie na ucznia
13.10.2021Dzień Edukacji Narodowej
13.10.2021Ślubowanie klas I
16.10.2021Dzień Papieski
30.10.2021Mamo, Tato – ćwiczymy razem! (październ./kwiecień
10.11.2021Święto Niepodległości
22.11.2021Szkolne Andrzejki kl. 0 – VIII / 22-26.11.2021/
22.11.2021Bal Przebierańców (przedszkolaki) listopad/ 22-26.11.2021/
18.12.2021Jasełka przedszkolaków
22.12.2021Klasowe spotkania wigilijne
22.12.2021Jasełka
21.01.2022Dzień Babci i Dziadka kl. I – IV (13-17.01)
21.01.2022Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu
20.01.2022Zabawa karnawałowa kl. IV – VIII/ 20-21.01.2022/
15.02.2022Walentynki – poczta walentynk.
20.01.2022Zabawa karnawałowa kl. I – III + przedszkole/20-21.01.2022/
04.03.2022Nie zamykaj oczu. Dzień Profilaktyki. kl.0-VIII
21.03.2022Rekolekcje wielkopostne (21-23.03.2022)
08.03.2022Dzień kobiet
21.03.2022Dzień wiosny z angielskim, kl. IV-VIII
21.03.2022Powitanie wiosny – kl. I-III
09.04.2022Apel katyński kl. 0 -VIII
22.04.2022Dzień Ziemi kl. I-VIII
22.04.2022Dzień Ziemi przedszkole
29.04.2022Święto 3 Maja
18.04.2022Dzień Patrona kl. 0-VIII
26.05.2022Dzień Mamy i Taty – I -VIII i przedszkole
01.06.2022Dzień Dziecka kl. IV-VIII
01.06.2022Dzień Dziecka kl. 0-III
6.06.2022Dzień Rodziny /6-10.06.2022/
23.06.2022Zakończenie zerówki
24.06.2022Zakończenie roku szkolnego