BIBLIOTEKA

Biblioteka
Opiekunem biblioteki szkolnej jest pani Małgorzata Białek. Biblioteka mieści się na parterze w budynku głównym szkoły i jest czynna od poniedziałku do piątku.
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do końca maja włącznie.
3. Każdy czytelnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki oraz zapamiętać dni i godziny jej otwarcia, które umieszczone są na drzwiach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
– wypożyczając je do domu,
– czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Przeczytane książki powinny być natychmiastowo zwrócone, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w terminie, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i poprosić o przedłużenie terminu.
8. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu potrzebnej książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
9. Kasety wideo, kasety magnetofonowe, płyty mogą być wypożyczone tylko nauczycielom na ustalony z bibliotekarzem termin.
10.Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone szkody zgłosić niezwłocznie nauczycielowi bibliotekarzowi.
11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości zbliżonej do pozycji zagubionej (zniszczonej) i treściach na poziomie szkoły podstawowej.
12. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
13. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
14. Integralną część biblioteki stanowi Centrum Multimedialne, mieszczące się w bud. ,,B,,.
15. Czytelniku! książke należy szanować i obchodzić się z nią jak z bliskim przyjacielem!

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
745 – 1445745 – 1445745 – 1415800 – 1445745 – 1300