DYŻUR WAKACYJNY dla dzieci oddziałów przedszkolnych.

AKTUALNOŚCI

Uprzejmie informuję, że dyżur wakacyjny dla dzieci oddziałów przedszkolnych będzie realizowany
w Szkole Podstawowej nr 2 – w lipcu 2022 r,
w Szkole Podstawowej nr 4 – w sierpniu 2022 r.

Rodzic wypełnia wniosek zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny wraz z oświadczeniem stwierdzającym, że oboje z rodziców pracują.
Wypełnione wnioski rodzice powinni złożyć do 3 czerwca 2022 r. w szkole pełniącej dyżur.
Dyżurem wakacyjnym objęte mogą być tylko dzieci obojga rodziców pracujących.
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego pobrana będzie z góry.