Uwaga!!!

AKTUALNOŚCI

Zmiany w organizacji nauczania zdalnego dla klas V-VIII

Uwaga!!!  - Obrazek 1

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Informuję, iż zgodnie z zapowiedzią MEiN okres nauczania zdalnego dla uczniów klas V-VIII zostaje skrócony o tydzień. W związku z powyższym, uczniowie w/w klas do nauki w trybie stacjonarnym wracają 21.02.2022r. (poniedziałek). 

Informacje:

  • po powrocie do nauki stacjonarnej obowiązuje plan zajęć stacjonarnych (LIBRUS);
  • praca stacjonarna przebiega zgodnie z zasadami pracy w reżimie sanitarnym obowiązującymi w szkole;
  • godziny przywozów i odwozów uczniów pozostają bez zmian; 

W dniach od 14.02.2022r. do 18.02.2022r. uczniowie klas V-VIII pracują zdalnie!