INNOWACJA pedagogiczna : Moja przygoda z lekturą. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów klasy 4 b.

AKTUALNOŚCI

Innowacja jest potrzebna do rozbudzenia zainteresowań czytelniczych i rozwijania zamiłowania do lektury. Założeniem działań jest nie tylko popularyzowanie czytelnictwa, ale również zaktywizowanie do twórczego wysiłku oraz integrowanie społeczności klasowej. Jednak głównym celem innowacji jest rozwijanie kreatywności i kompetencji czytelniczych uczniów poprzez zmotywowanie ich do uważnego czytania lektur obowiązkowych. Bowiem uczenie się poprzez działanie i przeżywanie przynosi najlepsze efekty. Badania naukowe potwierdzają, że czytanie książek rozwija wyobraźnię, bogaci język, uczy abstrakcyjnego myślenia, stymuluje rozwój, uczy wyrażać myśli i rozumieć innych. Realizatorem projektu jest pani Alicja Kolterman z klasą IV B.