INNOWACJE w naszej szkole w roku szkolnym 2021/2022

AKTUALNOŚCI

UWAŻNA SZKOŁA to projekt pilotażowy wprowadzony w klasach VII a i VII c naszej szkoły program Czas na Uważność w formie nowatorskich zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uniwersalnej prowadzonych na godzinach wychowawczych. Wdrożenie programu do kontekstu szkolnego jest przejawem nowoczesnego spojrzenia na edukację. Projekt ma charakter ogólnopolski i prowadzony jest od września 2021.

Cele projektu UWAŻNA SZKOŁA

  • pilotażowa realizacja programu Czas na Uważność (CnU) w I semestrze roku szkolnego 2021/2022
  • przygotowanie kadry 60 certyfikowanych Realizatorów programu CnU w naszej szkole prowadzący zajęcia : Pani Elżbieta Górecka i Pani Agnieszka Wojnarowicz
  • objęcie programem CnU uczniów w naszej szkole klasa VII a i VII c.
  • budowanie sieci szkół UWAŻNA SZKOŁA.

Cele programu Czas na Uważność

  • wyposażenie nauczycieli w kompleksowe narzędzia do pracy z uczniami
  • wdrażanie nowatorskiego podejścia do uważności jako kompetencji życiowej
  • rozwój uważności wśród młodzieży w aspekcie profilaktyki uniwersalnej
  • profilaktyka wypalenia zawodowego nauczyciela.

Pilotaż przebiega we współpracy z placówkami edukacyjnymi, głównie szkołami podstawowymi i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na podstawie umowy między Polskim Instytutem Mindfulness a Placówką.