Uwaga Rodzice.

AKTUALNOŚCI

W zakładce Dokumenty Szkoły znajdują się aktualne druki:

Wniosek o zakwalifikowanie dziecka na obiady w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

-Karta zapisu dziecka do świetlicy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022