ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

AKTUALNOŚCI

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach z egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w piątek 9 lipca 2021 r.

klasa 8a – od 8.00 do 9.00

klasa 8B – od 9.00 – 10.00.

Odebrać zaświadczenie może osobiście uczeń lub rodzic.