Procedury dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w obliczu zagrożenia wirusem COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 3 w Morągu.

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą). Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powiCzytaj więcej…