Praca szkoły od 4.05.2021r.

AKTUALNOŚCI

Praca szkoły od 4.05.2021r.

Organizacja zajęć w szkole od 4.05.2021r. :
a) Dzieci w oddziale przedszkolnym i oddziale „zero” realizują zajęcia w trybie pracy stacjonarnej.

b) Od 4.05.2021 r. Uczniowie klasy I-III realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem lekcji w trybie pracy stacjonarnej /jednozmianowość /.

c) Od 15.05.2021 r. Uczniowie klasy IV-VIII realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem lekcji w trybie pracy hybrydowej, rozkład przerw przed zmianami. Rozkład klas podczas pracy mieszanej: zdalnie, czyli w domu i stacjonarnej, czyli w szkole. Szczegółowy przydział klas jest na tablicy informacyjnej w szkole i u wychowawcy.

Klasy pracujące stacjonarnie :
poniedziałek 17.05.- 4b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b
wtorek 18.05. – 4b, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b
środa 19.05. – 4a, 4b, 5a, 7c, 8a, 8b
czwartek 20.05.- 4a, 4b, 5a, 8a, 8b
piątek 21.05. – 4a, 6a, 6b, 6c, 8a, 8b
poniedziałek 24.05. – 4a, 6a, 6b, 6c, 8a, 8b
piątek 28.05.- 5a, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b

Klasy nie wymienione w danym dniu pracują w trybie nauki zdalnej.

25, 26, 27. 05 – Egzamin ósmoklasisty – wytyczne podam do 11.05.

25-27.05. dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII

d) Od 29.05.2021 r. Uczniowie klas I-VIII realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem lekcji w trybie pracy stacjonarnej, rozkład przerw przed zmianami, klasy I-III – wraca dwuzmianowość.