Praca szkoły od 26.04.2021r. do 2.05.2021 – nowe wytyczne MEiN, MZ, GIS

AKTUALNOŚCI

Praca szkoły od 26.04.2021r. do 2.05.2021r. nowe wytyczne MEiN, MZ, GIS

 W związku z ukazaniem się nowych wytycznych MEiN, MZ, GIS dla klas I-III szkół podstawowych ( aktualizacja z dnia 26.04.2021r.). Organizacja zajęć w naszej szkole będzie się odbywała w następujący sposób:

a) Dzieci w oddziale przedszkolnym i oddziale „zero” realizują zajęcia w trybie pracy stacjonarnej.

b) Uczniowie klasy I-III realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem lekcji w trybie pracy hybrydowej.

Klasa 1a sala 15B: wtorek, środa – stacjonarnie w szkole, czwartek, piątek nauka w domu.

Klasa 1b sala11B: wtorek, środa – nauka w domu; czwartek, piątek – stacjonarnie w szkole.

Klasa 2a sala 1B: wtorek, środa – stacjonarnie w szkole, czwartek, piątek – nauka w domu.

Klasa 2b sala 14B: wtorek, środa, czwartek, piątek – stacjonarnie w szkole.

Klasa 2c sala 5B: wtorek, środa – nauka w domu; czwartek, piątek – stacjonarnie w szkole.

Klasa 3a sala 3A: wtorek, środa – stacjonarnie w szkole, czwartek, piątek – nauka w domu.

Klasa 3b sala 5B: wtorek, środa -nauka w domu; czwartek, piątek– stacjonarnie w szkole.

c) Uczniowie klasy IV-VIII realizują nadal zajęcia edukacyjne zgodnie z planem lekcji w trybie pracy zdalnej, rozkład skróconych przerw pozostaje bez zmian do momentu powrotu do szkoły.
Pozostałe ustalenia bez zmian.