Praca szkoły od 26.04.2021r. do 30.04.2021r.

AKTUALNOŚCI

Praca szkoły od 26.04.2021 do 30.04.2021.

Obostrzenia

Informuję, iż zgodnie z informacjami, jakie ukazały się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ze względów bezpieczeństwa dzieci, rodziców i pracowników szkół w okresie od 26.04.2021r. do 30.04.2021r. praca w szkole odbywać się będzie zgodnie z poniższymi zasadami:

Od dnia 26.04.2021r. :
a) Dzieci w oddziale przedszkolnym i oddziale „zero” realizują zajęcia w trybie pracy stacjonarnej.
b) Uczniowie klasy I-III realizują zajęcia edukacyjne zgodnie z planem lekcji w trybie pracy hybrydowej. Rozmieszczenie klas w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego:

  • Budynek B I piętro:

klasa 1A sala 15B;
klasa 1B sala 11B;
klasa 2B sala 14B
– Budynek B Parter :
klasa 2A sala 1B
klasa 2C sala 5B
– Budynek A Parter:
Klasa 3A sala 3A
Klasa 3B sala 5A

c) Uczniowie klasy IV-VIII realizują nadal zajęcia edukacyjne zgodnie z planem lekcji w trybie pracy zdalnej, rozkład skróconych przerw pozostaje bez zmian do momentu powrotu do szkoły.

Inne ustalenia:
• Konsultacje dla klas VIII odbywają się bez zmian, w małych 5 osobowych grupach zachowując reżim sanitarny zgodnie z rozporządzeniem i obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
• Szkoła ma obowiązek zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu (pisemny wniosek rodziców złożony w sekretariacie szkoły);
• Szkoła może zorganizować naukę stacjonarną lub naukę zdalną na terenie szkoły dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach zdalnych w domu (nie dotyczy zapewnienia opieki ze względu na pracę rodziców), należy złożyć osobiście pisemny wniosek rodziców z uzasadnieniem w sekretariacie szkoły i uzgodnić z dyrektorem;
• Opieka w innych przypadkach na wniosek rodzica będzie rozpatrzona przez Dyrektora zgodnie z rozporządzeniem MEiN.