Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu
sp3 >> rodzice i uczniowie >> dla uczniów >> samorząd uczniowski
Skład Samorządu Uczniowskiego:
  • Kacper Kossakowski (przewodniczący)
  • Julia Kur (zastępca przewodniczącego)
  • Aleksandra Miś (skarbnik)
  • x (protokolant)
  • x (protokolant)
Skład pocztu sztandarowego:
  • Karol Becker
  • Martyna Minota
  • Patrycja Górak