Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu
sp3 >> rodzice i uczniowie >> dla rodziców >> ważne informacje
dodano: 2019-04-04
Szanowni Rodzice!
W związku z możliwością przystąpienia Szkoły do akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019 r.Bardzo proszę śledzić doniesienia medialne, które będą podawane od popołudnia w piątek do niedzieli wieczorem. Jeżeli nauczyciele przystąpią do akcji strajkowej informuję Państwa, że nie będę w stanie zapewnić opieki wszystkim uczniom i proszę Was o rozważenie możliwości pozostawienia szczególnie dzieci starszych w domach. Na pewno pracować będą oba oddziały przedszkolne i świetlica szkolna w niezmienionych godzinach.Postaram się przekazywać Państwu informacje na stronie www oraz przez e-dziennik Librus.
Z poważaniem -U.Sitek
dodano: 2019-04-04
Szanowni Rodzice!
W związku z możliwością przystąpienia Szkoły do akcji strajkowej od 8 kwietnia 2019 r.Bardzo proszę śledzić doniesienia medialne, które będą podawane od popołudnia w piątek do niedzieli wieczorem. Jeżeli nauczyciele przystąpią do akcji strajkowej informuję Państwa, że nie będę w stanie zapewnić opieki wszystkim uczniom i proszę Was o rozważenie możliwości pozostawienia szczególnie dzieci starszych w domach. Na pewno pracować będą oba oddziały przedszkolne i świetlica szkolna w niezmienionych godzinach.Postaram się przekazywać Państwu informacje na stronie www oraz przez e-dziennik Librus.
Z poważaniem -U.Sitek
dodano: 2017-02-20
DLA RODZICÓW ZAGROŻENIA W INTERENCIE Czy wiesz że…. Aż 41,4% uczniów w Polsce deklaruje, że nikt, nigdy nie był ich przewodnikiem po Internecie… Aż 79,6 % podkreśla, że ich rodzice nie interesują się tym, jak dzieci korzystają z komputera…. Aż 30.9 % uczniów bez wiedzy i zgody rodziców spotykało się z ludźmi poznanymi w sieci…… Tylko 51,2 % uczniów korzystających z serwisów społecznościowych ustawia swój profil tak, aby był widoczny tylko dla ich znajomych….. Treści nielegalne: pornografia dziecięca art.202k.k, rasizm i ksenofobia art.256k.k., art.257k.k. Inne treści mające szkodliwy wpływ na najmłodszych i młodzież: - zachęcanie do autodestrukcji - treści przedstawiające przemoc - treści nawołujące do nietolerancji - treści pornograficzne -treści obrazujące obrażenia fizyczne i śmierć. < Co możesz zrobić aby mieć pewność, że Twoje dziecko nie jest narażone na niebezpieczeństwo płynące z niewłaściwego korzystania z Internetu? 1. Po pierwsze…rozmowa. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci. 2. Zabezpiecz urządzenia, które łączą się z Internetem w filtr kontroli rodzicielskiej. 3. Poświęć chwilę swemu dziecku i spróbuj poznawać świat Internetu wraz z nim. Sprawdź co szczególnie je interesuje, z kim utrzymuje kontakty, jakie strony odwiedza najczęściej. Nie liczy się ilość czasu spędzonego razem ale jego jakość. 4. Proponuj strony adekwatne do wieku Twojej pociechy. 5. Korzystaj z porad specjalistów. Jeżeli zauważyłeś w Internecie treści nielegalne – zgłoś to anonimowo na stronie www.dyzurnet.pl Zespół ten działa na rzecz tworzenia tak zwanego bezpiecznego Internetu, zawsze reaguje na szkodliwe i niedopuszczalne prawnie treści, daje wskazówki jak bezpiecznie korzystać ze stron internetowych. Oczywiście zawsze możesz również powiadomić jednostkę policji lub administratora danej strony. W wolnej chwili skorzystaj z porad stron: www.ore.edu.pl www.akademia.nask.pl www.kursor.edukator.pl www.safeinternet.pl www.plikifolder.pl ZAGROŻENIA W INTERENCIE – CYBERPRZEMOC Cyberprzemoc – zachowania agresywne mające na celu krzywdzenie innej osoby przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (Internet, telefon komórkowy). Czy wiesz że…. Jedynie 29 % ofiar cyberprzemocy zgłasza problem rodzicom. Jedynie 9 % ofiar cyberprzemocy zgłasza problem nauczycielom. 66 % ofiar cyberprzemocy zna swoich internetowych prześladowców. 6,8 % dzieci i młodzieży za zarazem sprawcy i ofiary. 21,5 % młodych użytkowników doświadczyło przemocy w Internecie. 50,1 % młodych użytkowników, którzy doświadczyli przemocy w Internecie uważa, że było to dla nich bardzo niepokojące i przykre. 19,6 % nastolatków było sprawcami mobbingu elektronicznego (cyberbullingu), Osoby będące ofiarami cyberprzemocy doświadczają jej najczęściej bardzo boleśnie. Zauważono, że Internet staje się coraz częściej swoistym „polem bitwy”, polem nie na argumenty ale na obelgi. Niestety, najczęstszymi agresorami są osoby znane ofierze – koledzy ze szkoły, klasy, podwórka. Od chwili, kiedy Internet przejął rolę „podwórkowych zabaw” toczy się w nim istna „przepychanka” słowna. Ocenianie innych stało się „dobrą zabawą”. Depresja, lęk, obawa, ogromne poczucie osamotnienia są dość często spotykanymi symptomami ataków ze strony rówieśników. Do tego dochodzą objawy somatyczne takie jak bóle głowy, bóle brzucha, problemy ze snem… Kiedy dziecko staje się ofiarą cyberprzemocy traci wiarę w siebie, poddaje się fali krytyki, ma trudności z właściwym postrzeganiem rzeczywistości, spada jego samoocena, którą trudno dobudować nawet w dorosłym życiu. W Polsce zanotowano również przypadki samobójstw. DOWODY CYBERPRZEMOCY 1. Wiadomości e-mailowe 2. Zdjęcia, rysunki 3. Wiadomości nagrane na pocztę głosową telefonu komórkowego. 4. Treści rozmów prowadzonych przez komunikatory internetowe. 5. Wpisy na stronach internetowych. 6. Sms-y i mms-y. 7. Historia połączeń w telefonie komórkowym 8. Komentarze do wpisów lub zdjęć w serwisach społecznościowych ( w tym przypadku zanotowano najwięcej aktów cyberprzemocy). SZKOLNA PROCEDURA RAGOWANIA WOBEC OFIAR CYBERPRZEMOCY 1. Nauczyciel powinien zareagować natychmiast, gdy zaobserwuje lub wie ( domyśla się) o wystąpieniu sytuacji przemocy/agresji. 2. Nauczyciel zobowiązany jest do udzielenia pomocy i wsparcia ofierze. 3. Nauczyciel powinien powiadomić osobiście bądź telefonicznie o zaistniałym fakcie wychowawcę, pedagoga, dyrektora. Wychowawca zobligowany jest do odbycia rozmowy z uczniem. Wskazane jest aby rozmowa odbyła się w obecności pedagoga szkolnego. 4. Wychowawca powinien telefonicznie powiadomić rodziców/opiekunów ofiary i sprawcy lub wezwać do szkoły w zależności od zaistniałych okoliczności i dalszych rokowań dotyczących sprawy, oraz sporządzić niezbędną dokumentację ze zdarzenia, 5. Wychowawca zobligowany jest powiadomić ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych o konsekwencjach prawnych i procedurach uruchamianych w sytuacjach powtarzania się aktów agresji lub takiej formy przemocy ( w zależności od wagi popełnionego czynu i reakcji sprawcy) 6. Wychowawca podejmuje działania wychowawcze samodzielnie lub przy pomocy pedagoga szkolnego, omawiają zaistniałą sytuację z jej uczestnikami ( czynnymi i biernymi), okoliczności, przyczyny i skutki, jakie pociąga za sobą dane zachowanie ( indywidualnie bądź w grupie w zależności od potrzeb sytuacji). Wychowawca powinien prowadzić rozmowę tak, aby uczniowie doszli do konstruktywnych wniosków. Wspólna rozmowa w szkole powinna odbyć się niezwłocznie. WESPRZYJ DZIECKO KTÓRE DOŚWIADCZA CYBERPRZEMOCY I DORADŹ MU ABY: 1. Nie utrzymywał kontaktu ze sprawcą. 2. Nie usuwał dowodów na nękanie i pokazał je osobie dorosłej np. nauczycielowi, rodzicom, policjantom. 3. Zmienił swoje dane kontaktowe tam gdzie dotąd je udostępniał. 4. Zablokował sprawcę nękania – jego adres e-mailowy, telefon, usunął go z listy kontaktów na profilach społecznościowych, ustawił komunikatory tak, aby nikt spoza listy kontaktów nie mógł się z nim kontaktować. PODCZAS ROZMOWY Z DZIECKIEM: 1. Upewnij go, że postąpiło prawidłowo informując Cię o cyberprzemocy, której doświadczyło. 2. Wesprzyj go, udziel dobrej, spokojnej rady. 3. Zapewnij go, że nikt nie ma prawa do obrażania i szydzenia z innych. 4. Zapewnij go, że może liczyć na pomoc szkoły, pedagoga, instytucji zajmującej się przemocą. 5. Poinformuj dziecko o możliwości zgłoszenia cyberprzemocy administratorowi strony lub wykonaniu telefonu zaufania pod numer 116 11. 6. Zawsze bądź czujny kiedy zauważysz pozawerbalne przejawy uczuć dziecka – wstyd, zamknięcie w sobie, milczenie, apatię, lęk, rozdrażnienie, izolowanie itp. Opracowano na podstawie broszur „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-Reagowanie” wyd. NASK i ORE, oraz Szkolnych Procedur Postępowania Nauczycieli i Pracowników Szkoły, Metody Współpracy Szkoły z Policją w Sytuacjach Zagrożenia Dzieci i Młodzieży Przestępczością oraz Demoralizacją. Anna Altman, E.Bartkowska-Trubacz
dodano: 2015-10-29
Dot. dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym. Wcześniejsze odebranie dziecka przez rodzica lub opiekuna przed przyjazdem autobusu, powinno być zgłoszone wychowawcy świetlicy.
dodano: 2015-10-29
UWAGA RODZICE!
Podajemy adres poczty e-mailowej do:
- Rady Rodziców: radarodzicowsp3@poczta.onet.pl
- do Rzecznika Praw Ucznia: akoltermansp3@wp.pl
- do Pedagoga Szkolnego:sp3morag67@wp.pl