Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu
sp3 >> jednostki szkoły >> pedagog
Funkcję pedagoga szkolnego pełni pani mgr Elżbieta Górecka. Gabinet pedagoga szkolnego mieści się na II piętrze w budynku głównym. Pedagog szkolny to osoba działająca w wielu dziedzinach życia szkoły i współpracująca z nauczycielami, rodzicami i uczniami. Do głównych obszarów tego działania należą: wychowanie, profilaktyka, opieka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W zakresie kompetencji pedagoga szkolnego znajdują się:
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczej i opiekuńczej na terenie szkoły,
 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności,
 • indywidualna pomoc udzielana uczniom potrzebującym, od łagodzenia lub eliminowania napięć psychologicznych o różnym podłożu do rozwiązywania trudności i wiążących konfliktów,
 • organizowanie i prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym,
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom posiadającym opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • prowadzenie poradnictwa dla rodziców w sprawach edukacji i wychowania ich dzieci,
 • współorganizowanie i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompesacyjnych, logopedycznych, socjologopedycznych i profilaktycznych,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomoc materialna uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z instytucjami zaspakajającymi potrzeby rodziny.
 • Kontakt e-mailowy z pedagogiem: sp3morag67@wp.pl

Godziny pracy pedagoga szkolnego:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
730 - 15451230 - 15451225 - 1755730 - 1530700 - 700

Pedagog przyjmuje rodziców w następujących terminach:
 • poniedziałek w godzinach od 730 do 900
 • środa w godzinach od 1600 do 1755