Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu
sp3 >> jednostki szkoły >> logopeda
Logopedą szkolnym jest pani mgr Violetta Tucka, której gabinet znajduje się w budynku głównym na parterze. Do głównych zajęć logopedy szkolnego należy:
1. Przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisemnej.
2. Diagnozowanie logopedyczne oraz (odpowiednio do jego wyników) organizowanie pomocy logopedycznej.
3. Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisania.
4. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
7. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.
W roku szkolnym 2017/2018 środa jest dniem konsultacji z rodzicami, na które serdecznie zapraszamy!

Godziny pracy logopedy:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
800 - 1430800 - 1330800 - 1445800 - 1600800 - 1200

Logopeda przyjmuje rodziców w następujących terminach:
  • poniedziałek w godzinach od 800 do 900
  • środa w godzinach od 800 do 900