Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu
sp3 >> jednostki szkoły >> biblioteka >> o bibliotece i centrum informacji multimedialnej
Biblioteka i CIM
Opiekunem biblioteki szkolnej jest pani Dorota Zamojska. Biblioteka mieści się na parterze w budynku głównym szkoły i jest czynna od poniedziałku do piątku.
Częścią biblioteki szkolnej jest Centrum Informacji Multimedialnej, które mieści się w budynku B - na pierwszym piętrze. W CIM posiadamy cztery komputery z dostępem do Internetu, Encyklopedii multimedialnej PWN i słowników. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór podręczny, zbiory lektur szkolnych i różnorodnej literatury dziecięcej, programy i filmy na płytach DVD i kasetach video. W bibliotece organizowane są konkursy i wystawy.


REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do końca maja włącznie.
3. Każdy czytelnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki oraz zapamiętać dni i godziny jej otwarcia, które umieszczone są na drzwiach.
4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
- wypożyczając je do domu,
- czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)
5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni. Przeczytane książki powinny być natychmiastowo zwrócone, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki w terminie, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i poprosić o przedłużenie terminu.
8. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu potrzebnej książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
9. Kasety wideo, kasety magnetofonowe, płyty mogą być wypożyczone tylko nauczycielom na ustalony z bibliotekarzem termin.
10.Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone szkody zgłosić niezwłocznie nauczycielowi bibliotekarzowi.
11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości zbliżonej do pozycji zagubionej (zniszczonej) i treściach na poziomie szkoły podstawowej.
12. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
13. W przypadku zmiany lub ukończenia szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
14. Integralną część biblioteki stanowi Centrum Multimedialne, mieszczące się w bud. ,,B,,.
15. Czytelniku! książke należy szanować i obchodzić się z nią jak z bliskim przyjacielem!


REGULAMIN PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

1. Z pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły, ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Informacja o godzinach otwarcia znajduje się na drzwiach wejściowych do CIM oraz na drzwiach do biblioteki szkolnej.
3. W pracowni obowiązuje umiarkowana cisza oraz kultura zachowania, nie wolno: głośno rozmawiać, śmiać się głośno, przeszkadzać innym użytkownikom CIM, wnosić jedzenia ani picia.
4. Uczniowie mogą korzystać z pracowni przed lekcjami, po zakończonych lekcjach lub w trakcie okienek, po uprzednim ustaleniu z nauczycielem dyżurującym.
5. Przy jednym stanowisku może przebywać jedna osoba.
6. Komputery służą do celów edukacyjnych.
7. Należy korzystać wyłącznie z zainstalowanych programów, instalowanie innych programów i dokonywanie zmian w już istniejącym oprogramowaniu jest zabronione.
8. W poszukiwaniu informacji z centrum multimedialnego mogą korzystać także dzieci ze świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy.
9. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłosić dyżurującemu nauczycielowi.
10. Podczas użytkowania zasobów internetowych należy zachować skupienie i uwagę.
11. Okrycia wierzchnie, torby, plecaki, należy pozostawić w szatni.
12. W przypadku naruszenia zasad regulaminu dyżurny nauczyciel ma prawo natychmiast wyprosić niesfornego użytkownika.
PAMIĘTAJ!
- Internet może być wspaniałym narzędziem pracy, ale też ,,śmietnikiem informacyjnym,, , korzystaj więc z niego rozważnie!
- Nie daj się zniewolić komputerowym mediom, nie zapominaj o książkach!


Godziny pracy biblioteki szkolnej:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
745 - 1430800 - 1430800 - 1500800 - 1500750 - 1335

Godziny pracy Centrum Informacji Multimedialnej:
poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
700 - 700700 - 700700 - 700700 - 700700 - 700