sp3 >> aktulaności >> informacje bieżące
2015-09-30
Odpłatność za obiady w październiku wynosi 66,15 zł
Płatne do 10.10.2015!
2015-09-30
UWAGA!
W dniu 14 października 2015 r. (środa) nie będzie obiadów.
2015-09-29
W roku szkolnym 2015/2016 funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawuje z wyboru uczniów pani Alicja Kolterman akoltermansp3@wp.pl.Rzecznik przyjmuje Uczniów i Rodziców:
wtorki 14.30 - 15.15 (bud. B sala nr 17)
czwartki 13.40 - 14.40 (bud. A sala nr 10)
piątki 8.00 - 8.45 (bud. B sala nr 17
lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
2015-09-28
W sobotę (26 września) udało się nam dokończyć 80 m chodnika wzdłuż sali gimnastycznej! A to wszystko dzięki fantastycznym Rodzicom i Nauczycielom, którzy dwie soboty poświęcili, by dzieci czuły się bezpieczniej na terenie szkoły! Serdecznie dziękujemy wszystkim pracującym Panom oraz naszym darczyńcom!
2015-09-02
Dot. dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym. Wcześniejsze odebranie dziecka przez rodzica lub opiekuna przed przyjazdem autobusu, powinno być zgłoszone wychowawcy świetlicy.
2015-09-02
Uwaga Rodzice zapisujący dzieci na świetlicę!
Doraźna zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy do domu, powinna być zgłoszona wyłącznie na piśmie - polecenia ustne nie będą respektowane. Wyjście dziecka musi zostać zgłoszone wychowawcy świetlicy.
2015-01-20
UWAGA RODZICE!
Podajemy adres poczty e-mailowej do:
- Rady Rodziców: radarodzicowsp3@poczta.onet.pl
- do Rzecznika Praw Ucznia: akoltermansp3@wp.pl
- do Pedagoga Szkolnego:pedagog.sp3@interia.pl