Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu
sp3 >> aktulaności >> informacje bieżące
2020-07-13
Uwaga tegoroczni ósmoklasiści!
Zaświadczenia z OKE po egzaminach ósmoklasisty możecie odbierać 31 lipca 2020 roku (piątek) od godziny 12.00 w sekretariacie szkoły wraz z kodem dostępu do wyników indywidualnych, które znajdziecie na stronie: www.wyniki.edu.pl
Pamiętajcie o maseczkach i dezynfekcji rąk oraz o zabraniu długopisu!
2020-07-01
Gmina Morąg w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” otrzymała 80 000 zł dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu otrzymała 6 sztuk laptopów, z których 3 sztuki trafiły jako pomoc do dzieci i 3 sztuki do nauczycieli szkoły. Dzięki takiemu wsparciu mogliśmy prowadzić zdalne nauczanie na platformie G Suite.
Więcej w zakładce dokumenty- Laptopy.
2020-06-24
Spotkania z Rodzicami przyszłych klas pierwszych odbędą się 18 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00, zaś rodziców z oddziałów przedszkolnych zapraszamy 19 sierpnia 2020 r. również na godzinę 17.00.
2020-05-25
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
W zakładce dokumenty proszę zapoznać się z PROCEDURĄ DZIAŁALNOŚCI W OBLICZU ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID – 19 związane z organizacją od dnia 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczo wychowawczych,zajęć rewalidacyjnych, konsultacji z nauczycielami dla ósmoklasistów oraz od dnia 1 czerwca 2020 r. konsultacji dla pozostałych uczniów.
2020-03-30
Uwaga ważne!
Bardzo proszę wejść w zakładkę Dokumenty i zapoznać się ze SZKOLNYM SYSTEMEM NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ oraz ze SZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA NA ODLEGŁOŚĆ - NOWY §71.sTSTUTU Szkoły
2018-09-26
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu nie podnosi wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020, płacimy w następujący sposób:
• jeżeli do szkoły uczęszcza 1 dziecko – składka wynosi 40 zł/ rok
• jeżeli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci– składka wynosi 50 zł/ rok od rodziny.
2018-07-23
W zakładce dokumenty znajduje się Klauzula informacyjna Dyrektora Szkoły dotycząca ochrony danych osobowych.
2017-03-30
UWAGA RODZICE!
Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu na rok szk. 2020/2021.
Dotyczy uczniów przyszłych klas I.
Ulice w Morągu: Leśna (od numeru 38 do końca), H. Sienkiewicza, Asnyka, Chopina, Klonowa, Radna, Z. Wróblewskiego, I. Paderewskiego, Topolowa, Krańcowa, Wierzbowa, St. Moniuszki, Kard. Wyszyńskiego, B. Prusa, Dębowa, St.Lema oraz miejscowości: Silin, Dury, Kruszewnia (nr 20A, 20B oraz budynki mieszkalne na południe od drogi 1180N, w tym numery domów: 2-4, 8, 28-32, 39-40 oraz na północ od drogi 1180N do granicy wyznaczonej torami kolejowymi, w tym numery domów: 41-42), ulice: Słoneczna, Bursztynowa, Chabrowa, Konwaliowa, Krokusowa, Narcyzowa, Perłowa, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, Szmaragdowa, Tęczowa, Złota, Tulipanowa, St. Moniuszki.