sp3 >> aktulaności >> informacje bieżące
2014-12-19
KOCHANI UCZNIOWIE I RODZICE!
Wszystkim Dzieciom, Rodzicom, Waszemu Rodzeństwu i wszystkim Najbliższym
życzymy zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku 2015 dobrych i szczęśliwych dni!

- Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu
2014-12-10
UWAGA RODZICE!
W dniach 22, 23, 29 i 30 grudnia zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I - VI będą odbywały się w świetlicy w godzinach od 7.00 do 16.00. Zaś 24 i 31 grudnia w godzinach od 7.00 do 14.00.
Dzieci, które będą uczęszczały na te zajęcia należy zgłaszać u wychowawców klas.
2014-11-07
Uwaga Uczniowie i Rodzice!
Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się nową ulicą Kardynała Wyszyńskiego w okolicach budowy basenu i wlotu ulicy Dębowej! Dzieci proszę o przechodzenie na druga stronę chodnika, by nie ulec wypadkowi!
2014-11-04
W roku szkolnym 2014/2015 funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawuje z wyboru uczniów pani Alicja Kolterman.
Rzecznik przyjmuje Uczniów i Rodziców w następujących dniach:
- wtorek od 8.00 - 8.45 w świetlicy / bud. B,
- środa od 12.45 - 13.30 w sali nr10 / bud. A,
- czwartek od 14.30 - 15.00 w sali nr 10 / bud. A,
lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Adres e-mail Rzecznika Praw Ucznia to akoltermansp3@wp.pl
2014-09-19
INFORMACJA
Pedagog szkolny dostępny jest dla Rodziców pod adresem e-mail pedagog.sp3@interia.pl
2014-05-30
Informujemy, że SP nr 3 w Morągu przystąpiła do projektu unijnego
"Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie - kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.
"
Zachęcamy do zapoznania się z projektem na stronie www.szkolawspolpracy.pl. Szczegółowych informacji udziela również pedagog szkolny.