sp3 >> aktulaności >> informacje bieżące
2015-02-22
W związku z realizacją Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy (SPAW) nasza szkoła ogłasza 3 konkursy-projekty plastyczne.
KONKURSY SKIEROWANE SĄ DO DZIECI I RODZICÓW NASZEJ SZKOŁY
TEMATY PROJEKTÓW:
    1. Na organizację 2 miejsc na zajęcia na świeżym powietrzu (ławeczki - sposób ustawienia, wielkość, z czego będą wykonane, miejsce ustawienia - bezpieczne i dogodne dla klas starszych i młodszych)
    2. Na stojaki rowerowe – 20 szt. (wygląd stojaków, materiał z czego mają być wykonane i bezpieczne miejsce ich lokalizacji na terenie szkoły,
    3. Na sposób zagospodarowania byłej fontanny (np. zielnik, itp.)
TECHNIKA PROJEKTÓW: komputerowa, makieta, praca plastyczna w dowolnej technice.
Wszystkie prace powinny zawierać: opis( szacunkową wycenę, wymiary, materiał z którego zostaną wykonane, miejsce usytuowania,imię i nazwisko rodzica i dziecka.
TERMIN SKŁADANIA PRAC: 23-30 marca 2015 roku do pani Bożeny Michalec lub pani Elżbiety Góreckiej
2015-02-18
UWAGA RODZICE KLAS I-III!
Zapraszamy zainteresowanych rodziców do udziału w SZKOLE DLA RODZICÓW!
W RAMACH PROGRAMU WZMACNIANIA RODZINY
Zapisy u pedagoga szkolnego Elżbiety Góreckiej(tel.8975742-08)do 27 lutego 2015 roku.
Na pierwsze zajęcia zapraszamy 4 marca w godzinach 16-18,sala nr6,II piętro budynek A
2015-02-17
UWAGA RODZICE !
W czasie spotkań z rodzicami dyżurować będzie świetlica szkolna. Możecie Państwo idąc na zebrania, pozostawić dziecko pod opieką wychowawcy świetlicy
2015-02-16
INFORMACJA
Konsultacje nauczycieli w dniu 18.02 zostają przełożone na dzień 25.02. 2015r.
2015-02-06
UWAGA RODZICE!
Odpłatność za obiady w lutym bardzo prosimy dokonywać do czwartku - 12 lutego 2015 r.
u pani ANETTY CYCHYLIK - na świetlicy szkolnej w kwocie 47,25 zł.
2015-01-20
UWAGA RODZICE!
Podajemy adres poczty e-mailowej do Rady Rodziców: radarodzicowsp3@poczta.onet.pl
2015-01-13
Uwaga!
Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności prosimy o przyniesienie do sekretariatu szkoły lub do pedagoga szkolnego.
2014-11-07
Uwaga Uczniowie i Rodzice!
Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się nową ulicą Kardynała Wyszyńskiego w okolicach budowy basenu i wlotu ulicy Dębowej! Dzieci proszę o przechodzenie na druga stronę chodnika, by nie ulec wypadkowi!
2014-11-04
W roku szkolnym 2014/2015 funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawuje z wyboru uczniów pani Alicja Kolterman.
Rzecznik przyjmuje Uczniów i Rodziców w następujących dniach:
- wtorek od 8.00 - 8.45 w świetlicy / bud. B,
- środa od 12.45 - 13.30 w sali nr10 / bud. A,
- czwartek od 14.30 - 15.00 w sali nr 10 / bud. A,
lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Adres e-mail Rzecznika Praw Ucznia to akoltermansp3@wp.pl
2014-09-19
INFORMACJA
Pedagog szkolny dostępny jest dla Rodziców pod adresem e-mail pedagog.sp3@interia.pl
2014-05-30
Informujemy, że SP nr 3 w Morągu przystąpiła do projektu unijnego
"Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie - kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.
"
Zachęcamy do zapoznania się z projektem na stronie www.szkolawspolpracy.pl. Szczegółowych informacji udziela również pedagog szkolny.