sp3 >> aktulaności >> informacje bieżące
2015-01-20
Zapraszamy Radę Rodziców na zebranie 22.01.2015 na godzinę 16.00 w sali nr 5, w celu zatwierdzenia Szkolnego Programu Aktywnej Współpracy na lata 2015-17. Prosimy o obowiązkowe przybycie wszystkich przedstawicieli oddziałów.
2015-01-20
UWAGA RODZICE!
Podajemy adres poczty e-mailowej do Rady Rodziców: radarodzicowsp3@poczta.onet.pl
2015-01-20
UWAGA RODZICE!
Zapraszamy Rodziców w czwartek - tj. 22 stycznia na godzinę 17.00 na zebranie ogólne. Rozpoczniemy wystąpieniem p.Anny Skiby Z TSSE w Ostródzie, które poświęcone będzie racjonalnemu żywieniu dzieci.
2015-01-13
Uwaga!
Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności prosimy o przyniesienie do sekretariatu szkoły lub do pedagoga szkolnego.
2015-01-07
UWAGA RODZICE!
Odpłatność za obiady w styczniu wynosi 40,95 zł. bardzo prosimy o dokonywanie wpłat do poniedziałku - 12 stycznia 2015 u pani ANETTY CYCHYLIK - na świetlicy szkolnej.
2014-11-07
Uwaga Uczniowie i Rodzice!
Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się nową ulicą Kardynała Wyszyńskiego w okolicach budowy basenu i wlotu ulicy Dębowej! Dzieci proszę o przechodzenie na druga stronę chodnika, by nie ulec wypadkowi!
2014-11-04
W roku szkolnym 2014/2015 funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawuje z wyboru uczniów pani Alicja Kolterman.
Rzecznik przyjmuje Uczniów i Rodziców w następujących dniach:
- wtorek od 8.00 - 8.45 w świetlicy / bud. B,
- środa od 12.45 - 13.30 w sali nr10 / bud. A,
- czwartek od 14.30 - 15.00 w sali nr 10 / bud. A,
lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Adres e-mail Rzecznika Praw Ucznia to akoltermansp3@wp.pl
2014-09-19
INFORMACJA
Pedagog szkolny dostępny jest dla Rodziców pod adresem e-mail pedagog.sp3@interia.pl
2014-05-30
Informujemy, że SP nr 3 w Morągu przystąpiła do projektu unijnego
"Szkoła współpracy. Rodzice i uczniowie - kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.
"
Zachęcamy do zapoznania się z projektem na stronie www.szkolawspolpracy.pl. Szczegółowych informacji udziela również pedagog szkolny.