sp3 >> aktulaności >> informacje bieżące
2015-03-27
UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!
W związku ze SPRAWDZIANEM SZÓSTOKLASISTÓW dzień 1 kwietnia 2015 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu:
świetlica szkolna pracuje bez zmian tj. w godz.7.00-16.00,
nie będzie obiadów na stołówce szkolnej.
Dowóz dzieci dojeżdżających odbędzie się bez zmian a odwóz nastąpi o godz. 13.15.
2015-03-27
W czasie przerwy świątecznej, w dniach 3 i 4 oraz 7 kwietnia czynna będzie świetlica szkolna w sali na parterze - obok stołówki.
Rodziców potrzebujących w tych dniach opieki nad swoimi pociechami, prosimy o informację zwrotną ( w klasach I - III na kartkach rozdanych dzieciom).
W tych dniach nie jest przewidziany dowóz uczniów dojeżdżających, nie będzie również obiadów.
2015-03-04
2. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego - ,,zerówki” w Szkole Podstawowej nr 3
w Morągu odbywać się będą: od 10 marca do 10 kwietnia 2015 roku w sekretariacie szkoły. W roku szkolnym 2015/2016 do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci:
• z rocznika 2010 – (5–latki),
• oraz odroczone 6-latki z rocznika 2009.
Zapisy odbywają się w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30
Rodzic/opiekun prawny dziecka otrzymuje w szkole lub pobiera w zakładce ,,Dokumenty" - „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego" i składa wypełniony
w sekretariacie.
2015-03-04
1.Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywać się będą:
od 10 marca do 10 kwietnia 2015 roku w sekretariacie szkoły.
W roku szkolnym 2015/2016 do klas pierwszych są przyjmowane dzieci z rocznika 2008
(7-latki) oraz urodzone w 2009 (6–latki).
Zapisy odbywają się w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30
2.Zapisu dokonuje rodzic /opiekun prawny dziecka w sekretariacie szkoły (druki do pobrania w sekretariacie lub w zakładce ,,Dokumenty").
2015-02-17
UWAGA RODZICE !
W czasie spotkań z rodzicami dyżurować będzie świetlica szkolna. Możecie Państwo idąc na zebrania, pozostawić dziecko pod opieką wychowawcy świetlicy!
2015-01-20
UWAGA RODZICE!
Podajemy adres poczty e-mailowej do:
- Rady Rodziców: radarodzicowsp3@poczta.onet.pl
- do Rzecznika Praw Ucznia: akoltermansp3@wp.pl
- do Pedagoga Szkolnego:pedagog.sp3@interia.pl
2014-11-04
W roku szkolnym 2014/2015 funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawuje z wyboru uczniów pani Alicja Kolterman.
Rzecznik przyjmuje Uczniów i Rodziców w następujących dniach:
- wtorek od 8.00 - 8.45 w świetlicy / bud. B,
- środa od 12.45 - 13.30 w sali nr10 / bud. A,
- czwartek od 14.30 - 15.00 w sali nr 10 / bud. A,
lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.