Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu
sp3 >> aktulaności >> informacje bieżące
2020-05-25
Szanowni Rodzice i Uczniowie!
W zakładce dokumenty proszę zapoznać się z PROCEDURĄ DZIAŁALNOŚCI W OBLICZU ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID – 19 związane z organizacją od dnia 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczo wychowawczych,zajęć rewalidacyjnych, konsultacji z nauczycielami dla ósmoklasistów oraz od dnia 1 czerwca 2020 r. konsultacji dla pozostałych uczniów.
2020-05-15
Uwaga Rodzice!
1) Osoby, które mają w marcu nadpłatę za obiady w stołówce szkolnej, powinny złożyć podania do dyrektora SP-3 o zwrot nadpłaconej kwoty.
Kierownik świetlicy prześle Państwu wzory podań na Librusie. Podania należy składać w sekretariacie szkoły
( karton na stoliku, na holu w budynku głównym).
2) Ci z Państwa ( 26 osób), którzy nie wnieśli jeszcze opłaty za marcowe obiady, proszę by skontaktowali się z kierownikiem świetlicy i lub sekretariatem i wnieśli opłaty na konto:
Wydzielonego rachunku dochodów i wydatków 81116022020000000174078359.
2020-03-30
Uwaga ważne!
Bardzo proszę wejść w zakładkę Dokumenty i zapoznać się ze SZKOLNYM SYSTEMEM NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ oraz ze SZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA NA ODLEGŁOŚĆ - NOWY §71.sTSTUTU Szkoły
2020-03-24
Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 roku wszystkie szkoły muszą rozpocząć zdalne nauczanie. Bardzo prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i pomoc w organizacji zdalnego nauczania dzieci.
Do tej pory powtarzaliśmy stary materiał, ale już od 25 marca jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia nowych treści zawartych w podstawie programowej i oceniania ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów. Oceniamy również z wychowania fizycznego.
Oficjalną formą komunikacji z Państwem i uczniami jest dziennik elektroniczny Librus.
Jeśli Ktoś z Państwa nadal nie ma hasła do Librusa, prosimy o telefoniczny kontakt ze szkołą. Po podaniu nr Pesel dziecka podamy nowe hasło.
Jeśli ktoś z Państwa ma problemy ze sprzętem komputerowym lub zasięgiem internetu, prosimy zgłosić problem do wychowawcy dziecka. Szkoła będzie wtedy materiały w formie papierowej przesyłać pocztą tradycyjną na Państwa adres domowy, a Państwo będziecie rozwiązania wykonane przez dzieci przesyłać na adres szkoły. Brak informacji od Państwa rozumiemy, iż nie macie problemu ze sprzętem komputerowym .
Wszyscy uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach i rozwiązywaniu podanych zadań!
2020-03-13
Przypominamy rodzicom, że należy złożyć Oświadczenie woli o przyjęciu dziecka do przedszkola/klasy pierwszej(spoza obwodu) do 19 marca 20r. Jeśli możecie Państwo, to prosimy przesyłać ten dokument pocztą elektroniczną. Ci, którzy chcą złożyć w wersji papierowej - wystawimy skrzynkę w holu szkoły, do której proszę wrzucać oświadczenia. Przyjmujemy także oświadczenia telefoniczne.
2020-02-04
Szanowni Rodzice !
Zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będą w dniach od 17 lutego do 28 lutego 2020 roku od godz. 8.00 do 15.30 w sekretariacie szkoły.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły - należy wypełnić "Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej"
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły - należy wypełnić "Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I"
Uwaga! Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może być przyjęte do szkoły jedynie w przypadku, gdy szkoła posiada wolne miejsca. Jeżeli liczba chętnych będzie większa niż liczba wolnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne.
Dokumenty potrzebne do zapisów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły : www.sp3.com.pl - w zakładce Dokumenty.
Wnioski do oddziałów przedszkolnych dla dzieci 4-5-letnich i 6-letnich, które chcą realizować roczne przygotowanie przedszkolne w szkole- do pobrania jak wyżej.
2018-09-26
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Morągu nie podnosi wysokość składki w roku szkolnym 2019/2020, płacimy w następujący sposób:
• jeżeli do szkoły uczęszcza 1 dziecko – składka wynosi 40 zł/ rok
• jeżeli do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci– składka wynosi 50 zł/ rok od rodziny.
2018-07-23
W zakładce dokumenty znajduje się Klauzula informacyjna Dyrektora Szkoły dotycząca ochrony danych osobowych.
2017-03-30
UWAGA RODZICE!
Obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Morągu na rok szk. 2020/2021.
Dotyczy uczniów przyszłych klas I.
Ulice w Morągu: Leśna (od numeru 38 do końca), H. Sienkiewicza, Asnyka, Chopina, Klonowa, Radna, Z. Wróblewskiego, I. Paderewskiego, Topolowa, Krańcowa, Wierzbowa, St. Moniuszki, Kard. Wyszyńskiego, B. Prusa, Dębowa, St.Lema oraz miejscowości: Silin, Dury, Kruszewnia (nr 20A, 20B oraz budynki mieszkalne na południe od drogi 1180N, w tym numery domów: 2-4, 8, 28-32, 39-40 oraz na północ od drogi 1180N do granicy wyznaczonej torami kolejowymi, w tym numery domów: 41-42), ulice: Słoneczna, Bursztynowa, Chabrowa, Konwaliowa, Krokusowa, Narcyzowa, Perłowa, Różana, Rubinowa, Rumiankowa, Szmaragdowa, Tęczowa, Złota, Tulipanowa, St. Moniuszki.